• فارسى
  • English
021-887 44 199 info@shahinmafsal.com

Skip Navigation Linksمحصولات/محصولات مخابرات/روكش حرارتي تعميري مخابراتی

دسته بندي ها :

Skip Navigation Linksروكش حرارتي تعميري مخابراتی

روکش حرارتی تعمیری
WRAP AROUND REPAIR SLEEVES
این روکشها جهت تعمیر صدمات ناشی از بخار، آتش، خراش، خوردگی، بریدیگی و سوراخ شدگی پوسته کابلهای برق و تلفن خاکی، هوایی و کانالی از 10 تا 2400 زوج به کار می رود. این روکشها با یک ریل فلزی به نام زیپ بسته می شوند و در نتیجه در موقع استفاده نیازی به قطع کردن کابل نیست. سطح داخلی روکش ها با چسب حرارتی پوشیده شده که آب بندی دائم و مطمئنی را ایجاد می کند.
روکش سیم هوایی فشار ضعیف
بعضاً می توان جهت کابلهای برق، از این روکشهای تعمیری به جای تیوب حرارتی نهایی استفاده کرد.
طول روکش (mm) حد اقل قطر کابل (mm) حداکثر قطر شکم مفصل (mm) نوع مفصل
600 15 75 TA1-2-600
800 15 75 TA1-2-800
800 25 100 TA2-3-800
1000 30 125 TA4-5-1000
1200 42 160 TA6-7-1200
1400 42 160 Ta6-7-1400

روکش حرارتی تعمیری WAC

2015 AIT: Powered By SHM.Co

This page was served at
سه شنبه 03 بهمن ماه 1396