• فارسى
  • English
021-887 44 199 info@shahinmafsal.com

دسته بندي ها :

Skip Navigation Linksمفصل حرارتي تعميري

مفصل حرارتي تعميري
اين نوع مفصلها جهت تعمير صدمات ناشي از بخار، آتش، خراش، خوردگي، بريدگي و سوراخ شدگي کابلهاي تلفني خاکي، هوايي و کانالي از 10 تا 2400 زوج بکار مي روند. اين روکش ها هم در کابلهاي تحت فشار هوا و هم بدون فشار هوا استفاده مي شوند. يک طرف اين روکش ها با يک ريل فلزي به نام زيپ بسته مي شود و در نتيجه در مواقع استفاده نياز به قطع کردن کابل نيست. سطح داخلي آنها با چسب حرارتي پوشيده شده است که آب بندي دائمي و مطمئني را ايجاد مي کند و روي روکش با رنگدانه حساس به حرارت پوشيده شده که در اثر حرارت کافي تغيير رنگ مي دهد.
نوع مفصل حد اکثر قطر شکم مفصل (mm) حد اکثر قطر کابل (mm) طول کل مفصل (mm)
TA 1-2-600 75 15 600
TA 1-2-800 75 15 800
TA 2-3-800 100 25 800
TA 4-5-1000 125 30 1000
TA 6-7-1200 160 42 1200
TA 6-7-1400 160 42 1400
اجزاء اين نوع مفصل عبارتند از:
- روکش حرارتي Reinforced
- نوار آلومينيومي پشت چسبدار
- دستمال الکلي
- کاغذ سمباده
- زيپ فلزي
مفصل حرارتي تعميري
2015 AIT: Powered By SHM.Co

This page was served at
سه شنبه 03 بهمن ماه 1396