• فارسى
  • English
021-887 44 199 info@shahinmafsal.com

Skip Navigation Linksمحصولات/محصولات مخابرات/مفصل هاي حرارتي مخابراتي/مفصلهاي مخابراتي تقويت شده با الياف

دسته بندي ها :

Skip Navigation Linksمفصلهاي مخابراتي تقويت شده با الياف

مفصلهاي مخابراتي تقويت شده با الياف
مفصلهاي تقويت شده با الياف براي کابلهاي بدون فشار هوا از اين نوع مفصل براي اتصال و گرفتن انشعاب در کابلهاي ژله فيلد و بدون فشار هوا استفاده مي شود. اين مفصلها از روکش داراي الياف که در مقابل انتشار شکاف در موقع حرارت مقاوم هستند ساخته شده اند. مفصل هاي زوج پايين داراي قطعات لازم براي گرفتن انشعاب مي باشند.
نوع مفصل حد اکثر قطر شکم مفصل (mm) حد اکثر قطر کابل (mm) طول کل مفصل (mm)
MA 1 43 8 370
MA 2 75 15 405
MA 3 93 25 435
MA 4 125 30 455

مفصلهاي مناسب براي کابلهاي بزرگتر به شرح زير مي باشند:
قطعات کيت اصلي :
- روکش حرارتي Reinforced
- زيپ فلزي
- موشکي آلومينيومي
- نوار آلومينيومي پشت چسبدار
- سيم اتصال زمين
- کانکتور اتصال سيم هاي ارت
- نوار چسب PVC
- کليپس انشعاب کابل
- کاغذ سمباده
- نمگير (سيليکاژل)
- دستمال الکلي
- دستور نصب
قطعات کيت انشعاب :
- بست کمربندي
- کاغذ سمباده
- نوار آلومينيومي پشت چسبدار
- سيم اتصال زمين
- کانکتور اتصال سيم هاي زمين
- کليپس انشعاب کابل
- دستمال الکلي

مفصلهاي مخابراتي تقويت شده با الياف
اجزاء اين نوع مفصل عبارتند از:
- روکش حرارتي Reinforced
- زيپ فلزي
- موشکي لامينتي
- نوار آلومينيومي پشت چسبدار
- سيم اتصال زمين
- کانکتور اتصال سيم هاي ارت
- نوار چسب PVC
- کليپس انشعاب کابل
- کاغذ سمباده
- نمگير (سيليکاژل)
- دستمال الکلي
- دستور نصب
مفصلهاي مخابراتي انشعابي تقويت شده با الياف
نوع مفصل حد اکثر قطر شکم مفصل (mm) حد اکثر قطر کابل (mm) طول کل مفصل (mm)
MA 5 93 25 850
MA 6 125 30 870
MA 7 164 42 920
MA 8 200 65 1150
مفصلهاي تقويت شده با الياف براي کابلهاي تحت فشار هوا
اين نوع مفصلها از روکش کامپوزيت با الياف شيشه تهيه شده اند که در مقابل انتشار شکاف مقاوم هستند و براي اتصال کابلهاي تحت فشار هوا استفاده مي شوند و در صورت نياز به گرفتن انشعاب کيت انشعاب اضافه مي شود.
اجزاء اين نوع مفصل عبارتند از:
- روکش حرارتي Reinforced
- نوار آلومينيومي پشت چسبدار
- کيت والو و واشرهاي آب بندي
- موشکي آلومينيومي
- سيم اتصال زمين
- نوار چسب PVC
- زيپ فلزي
- کاغذ سمباده
- دستمال الکلي
- دستور نصب
نوع مفصل حد اکثر قطر شکم مفصل (mm) حد اکثر قطر کابل (mm) طول کل مفصل (mm)
MA 5 V 93 25 850
MA 6 V 125 30 870
MA 7 V 160 55 970
MA 8 V 200 65 1150

Reinforced heat shrinkable closure for Non-pressurized telephone cables system
کيت انشعاب شامل موارد زير بر حسب نوع سفارش است
- کليپس انشعاب کابل
- نوار آلومينيومي پشت چسبدار
- کانکتور اتصال سيم هاي زمين
- سيم اتصال زمين
- دستمال الکلي
- کاغذ سمباده
- بست کمربندي
2015 AIT: Powered By SHM.Co

This page was served at
سه شنبه 03 بهمن ماه 1396