• فارسى
  • English
021-887 44 199 info@shahinmafsal.com

دسته بندي ها :

Skip Navigation Linksمفصلهاي معمولي مخابرات

مفصلهاي معمولي مخابرات
نوع مفصل حد اکثر قطر شکم مفصل (mm) حد اکثر قطر کابل (mm) طول کل مفصل (mm)
MA 1 43 8 370
MA 2 75 15 405
MA 3 93 25 435
MA 4 125 30 455
MA 5 93 25  850
MA 6 125 30 870
MA 7 164 42 920
MA 8 200 65 1150
اجزاء اين نوع مفصل عبارتند از:
• روکش حرارتي Non-Reinforced
• نوار آلومينيومي پشت چسبدار
• موشکي لامينتي يا آلومينيومي
• کانکتور اتصال سيم هاي زمين
• نمگير (سيليکاژل)
• نوار چسب PVC
• کليپس انشعابي
• سيم ارت
• زيپ فلزي
• کاغذ سمباده
• دستمال الکلي
• دستور نصب
مفصل MA0
اين مفصل از يک تيوب پلي اولفين حرارتي تشکيل شده است و جهت اتصال کابلهاي زوج پايين استفاده مي شود. داخل اين روکش به چسب حرارتي آغشته شده که سبب آب بندي مفصل مي گردد.
اين مفصل در مقابل عوامل شيميايي، خوردگي و الکتريسيته مقاوم مي باشد.
نوع مفصل حد اکثر قطر شکم مفصل (mm) حد اکثر قطر کابل (mm) طول کل مفصل (mm)
MA 0 28 9 500
38 12 500
مفصل MA0
2015 AIT: Powered By SHM.Co

This page was served at
سه شنبه 03 بهمن ماه 1396