• فارسى
  • English
021-887 44 199 info@shahinmafsal.com

Skip Navigation Linksمحصولات/محصولات جديد/كلمپ بي متال

دسته بندي ها :

Skip Navigation Linksكلمپ بي متال

- کلمپ بي متال
اين کلمپ از نوعي آلياژ آلومينيوم ساخته شده که به جهت انشعاب گيري کابل مسي از کابل اصلي آلومينيوم در سايزهاي مختلف مورد استفاده قرار مي گيرد.
به جهت افزايش ميزان عبور جريان، فلزات مورد استفاده در اين کلمپ از خالص ترين فلزات متناسب با استاندارد صنعت برق مي باشند جهت جلوگيري از ايجاد خوردگي در محل اتصال آلومينيوم و مس از خمير ضد خوردگي که مقاوم در برابر عوامل جوي و حرارت مي باشد، استفاده شده است. در راستاي افزايش سطح تماس کابلهاي مسي و آلومينيومي با کلمپ، بخش هاي در بر گيرنده اين کابلها حاوي شيارهايي هستند که استقرار کامل را نيز در اين بخش ها تسهيل مي کنند.
Bi-Metallic Clamps
• تاييد شده مطابق استانداردهاي:
SFA 2663:E و IEC 61442
• قابل ارائه در سايزهاي:
CU: 6-50mm2 و AL:16-70mm2

2015 AIT: Powered By SHM.Co

This page was served at
سه شنبه 03 بهمن ماه 1396