• فارسى
  • English
021-887 44 199 info@shahinmafsal.com

دسته بندي ها :

Skip Navigation Linksگرافيت بردار

گرافيت بردار
براي نصب سرکابل و مفصل، گرافيت کابل بايد به طور کامل و بدون ايجاد شيار عمودي بر روي عايق کابل برداشته شود، تا سرکابل و مفصل عمر طولاني داشته باشند. اين ابزار گرافيت کابلهاي از نوع XLPE را از سايز 25mm2 تا 400mm2 برميدارد. کيت دستگاه شامل سيليکون و دستگاه مي باشد.
گرافيت بردار
2015 AIT: Powered By SHM.Co

This page was served at
سه شنبه 03 بهمن ماه 1396