• فارسى
  • English
021-887 44 199 info@shahinmafsal.com

دسته بندي ها :

Skip Navigation Linksسايكن

سايکن (اولين سيستم اتصالات کابل با پيچ هاي مغزي – (Step less )
محصول بهتر برکنار کننده محصولات سابق
در سالهاي اخير تکنولوژي اتصالات کابل در محصولاتي مانند: سرسيم- دوراهه و کابلشو پيشرفت هاي قابل توجهي نموده است . پيشرفت د رتوليد اتصالات پيچي برتري هاي چشمگيري از نظر تکنيکي و کاربردي نسبت به اتصالات فشاري بوجود آورده است. به عنوان نمونه امکان جا به جايي و تعويض آسان اين اتصالات و قابليت کاربرد جهت گستره وسيعي از سطح مقطع کابل از مزاياي آنها نسبت به توليدات قبلي مي باشد.
پيدايش اين تکنولوژي موجب گسترش دامنه اتصالات کابل شده است. از ديگر مزاياي اين اتصالات نياز به ابزار بسيار ساده جهت نصب است.
طراحي منحصر به فرد اين پيچ ها به گونه اي است که هيچ نقطه شکست مشخصي در پيچ وجود ندارد. اين امر سبب مي گردد که نيروي لازم به هادي، در سطح مقطع هاي مختلف وارد شده و ضريب اطمينان کار دو چندان گردد در طراحي هاي قبلي، پيچ در محل نامناسبي مي شکست و باعث ايجاد سطح ناهموار در محل شکستگي مي شد و اين امر مشکلات بعدي را به دنبال داشت. اما در طراحي جديد، اين ضعف به طور کامل برطرف شده است.
• بهترين اتصالات براي ولتاژهاي تا 36kV
- کانکتور از جنس آلياژ آلومينيوم
- پيچ مغزي استيل
- پيچ برنجي
- رينگي مرکزي
• مشخصات فني:

- هر کانکتور براي چندين مقطع کابل قابل استفاده است: 300-630mm2, 95-300mm2, 50-240mm2, 25-150mm2, 10-95mm2 (ساير سايزها بنا به درخواست)
- هادي کابل به وسيله رينگي هاي مخصوص، در مرکز ثابت مي شود.
- محل اتصال هادي و کانکتور، داراي شيارهاي متقاطع همراه با گريس کنتاکت مناسب، جهت جلوگيري از خوردگي مي باشد.
- طراحي دوراهه به صورت ميان بسته (داراي ديواره) به منظور جلوگيري از نفوذ روغن در اتصالات تبديلي مي باشد.
- سطح هموار و لبه هاي صاف و بدون تيزي اين کانکتور آنها را جهت استفاده در اتصالات با روکش حرارتي مناسب ساخته است.
- اين تکنولوژي مطابق استاندارد IEC 61238-1 مورد آزمايش و تاييد قرار گرفته است.
- اين کانکتورها مطابق استاندارد HD 629 تست شده و در تست Endurance مورد تاييد قرار گرفته اند.
• مزايا:
- اين کانکتور براي هر نوع مقطع کابل اتصال کافي و محکم برقرار مي نمايد و به ابزار خاصي جهت نصب نياز ندارد.

- پيچ در محل بريدگي، داراي سطحي کاملاً صاف و يکنواخت است.
- باقيمانده پيچ به وسيله ابزار، به طور مطمئن جدا مي شود.
- محل برش پيچ با سطح کانکتور هم سطح مي باشد.
SICON SICON


2015 AIT: Powered By SHM.Co

This page was served at
سه شنبه 03 بهمن ماه 1396