• فارسى
  • English
021-887 44 199 info@shahinmafsal.com

دسته بندي ها :

Skip Navigation Linksبست آلومينيومي كابل

• بست آلومينيومي کابل و بست تريفويل
• بست آلومينيومي کابل
اين بستها داراي دو ضلع لولايي جهت نصب آسان کابل مي باشد و در دو نوع تک کور و سه کور موجودند. کاربرد: جهت نصب کابل بر روي سيني کابل بتون و غيره استفاده مي شوند. قابل استفاده د ر: صنايع نفت ، سيمان ، پتروشيمي و برق
• بست تريفويل
اين بستها جهت نصب کابل روي سيني کابل بتون و .... قابل استفاده بوده و با تسمه استيل و پيچ و مهره کامل مي شوند.
خصوصيات :
- مناسب براي کابل هايي با قطر 28mm تا 75mm
- کم حجم

- قابل استفاده براي انواع متعدد کابل

- سهولت استفاده

- اين بستها براي سايزهاي ديگر نيز قابل ارائه خواهند بود

- قابليت عملکرد بالا با قيمت مناسب

- داراي تسمه استيل مقاوم در برابر خوردگي
Cable Cleats and cable fixing
Product
code
Cable diameter
Min
(mm)
Max
(mm)
01 24 25
02 25 27
03 27 28
04 28 30
05 30 32
06 32 34
07 34 35
08 35 36
09 36 38
10 38 40
11 40 41
12 41 43
13 43 44
14 44 46
15 46 48
16 48 49
17 49 51
18 51 53
19 53 54
20 54 55.5
21 55.5 57
22 57 59
23 59 60
24 60 62
25 62 63.5
26 63.5 65
27 65 66.5
28 66.5 68
29 68 70
30 70 71.5
31 71.5 73
32 73 74.5
33 74.5 76
Cable Cleats and cable fixing Cable Cleats and cable fixing بست آلومينيومي کابل و بست تريفويل
بست آلومينيومي کابل و بست تريفويل بست آلومينيومي کابل و بست تريفويل بست آلومينيومي کابل و بست تريفويل
بست آلومينيومي کابل و بست تريفويل بست آلومينيومي کابل و بست تريفويل بست آلومينيومي کابل و بست تريفويل
بست آلومينيومي کابل و بست تريفويل بست آلومينيومي کابل و بست تريفويل بست آلومينيومي کابل و بست تريفويل
بست آلومينيومي کابل و بست تريفويل
2015 AIT: Powered By SHM.Co

This page was served at
سه شنبه 03 بهمن ماه 1396