• فارسى
  • English
021-887 44 199 info@shahinmafsal.com

دسته بندي ها :

Skip Navigation Linksانگل بوت حرارتي

انگل بوت حرارتی

NON TRACKING ANGLE BOOTS
انگل بوتهاي حرارتي NON-TRACKING پلي اولفين، كه اندازه آنها در اثر حرارت تا سايز مورد نظر كاهش خواهد يافت، در Switchgear و Transformer براي جبران فاصله كم بين فازها استفاده شده و براي عايق كردن و محافظت سركابلها از ايجاد جرقه به كار مي روند.
اين بوتهاي حرارتي تا 36kV كاربرد دارند و محافظ بسيار خوبي در برابر رطوبت هستند
نقشه آنودکپ
FEATURES RESULTS STANDARD
THERMAL --- ---
Continuous temperature limits -40°C + 105°C ---
PHYSICAL --- ---
Tensile strength ≥ 8 MPa ASTM D 638
Elongation ≥ 200% ASTM D 638
‍CHEMICAL --- ---
Density 1,2 g/cm³ ASTM D 1505
Water absorption ≤ 0.3% ISO 62
ELECTRICAL --- ---
Permittivity < 3 ASTM D 150
Dielectric strength ≥ 15kV/mm ASTM D 149
Volume resistivety ≥ 1*1014 Ω cm ASTM D 257
آنودکپ

Code Cable-end Diameter Bushing-end Diameter Length M Length N
R(mm) S(mm) R(mm) S(mm) R(mm) R(mm)
IXL 510 15 27 35 81 125 145
IXL 515 15 48 35 81 125 145
IXL 520 25 48 35 81 125 145
IXL 525 25 70 35 95 125 145
S:قبل از حرارت دهی R :بعد از حرارت دهی


فرم درخواست اطلاعات محصول

لطفا اطلاعات درخواستی مورد نظر را مشخص کنید:

 دیگر:    


در خواست شما به مسئول مربوطه ارجا داده می‌شود بعد از بررسی اطلاعات با شما تماس گرفه خواهد شد.
 
2015 AIT: Powered By SHM.Co

This page was served at
سه شنبه 03 بهمن ماه 1396